ncRNAomics Lab

Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences / China National Center for Bioinformation

news

Feb 1, 2024 Xinxin Liu officially joined ncRNAomics lab as a Ph.D. student
Sep 1, 2023 Zerong Feng joined ncRNAomics lab as a Ph.D. student; Ao Huang and Lefan Xie joined as master students
Aug 3, 2023 Junchao gave a talk at the GPB Omics & Bioinformatics Frontiers Symposium 2023 in Beijing

selected publications

 1. Cover Story
  Exploring the expanding universe of small RNAs
  Junchao ShiTong Zhou#, and Qi Chen#
  Nature Cell Biology Apr 2022
 2. Nat Cell Biol
  PANDORA-seq expands the repertoire of regulatory small RNAs by overcoming RNA modifications
  Junchao Shi*, Yunfang Zhang*, Dongmei Tan*, Xudong Zhang*, Menghong Yan*, Ying Zhang*, Reuben Franklin*, Marta Shahbazi, Kirsty Mackinlay, Shichao Liu, Bernhard Kuhle, Emma R James, Liwen Zhang, Yongcun Qu, Qiwei Zhai, Wenxin Zhao, Linlin Zhao, Changcheng Zhou, Weifeng Gu, Jernej Murn, Jingtao Guo, Douglas T Carrell, Yinsheng Wang, Xuemei Chen, Bradley R Cairns, Xiang-lei Yang, Paul Schimmel, Magdalena Zernicka-Goetz, Sihem Cheloufi#, Ying Zhang#, Tong Zhou#, and Qi Chen#
  Nature cell biology Apr 2021
Wise lives, civilize ages.